Reserveren voorstelling Harm Heisa, stille getuige

Reserveren?

Stuur een email naar info@openluchttheatersellingen.nl  

Naam, emailadres, telefoonnummer, aantal kaarten en datum voorstelling.

Bedrag kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL73RABO0358607159 t.n.v.

St. Openluchttheater de Barkhoorn.

Uw kaarten liggen dan klaar bij de kassa.